Sztolnia „N4” – pole Wolność kopalni „Wolność” – Kowary

Również niewielkim obiektem jest sztolnia „N-4”, której wylot znajduje się tuż nad szosą z Jeleniej do Kamiennej
Góry trochę na północ od wyrobisk kopalni „Redens Glück”. Zaraz przy wejściu znajduje się niewielka komora, za nią
chodnik kieruje się na wschód i po około 70m kończy się przodkiem, wyrobisko ma przekrój około 1,5×1,9m i na całej
długości zalane jest wodą do głębokości około 1m. Prawdopodobnie sztolnia powstała w ramach poszukiwań rud uranu.

Na podstawie
http://www.podziemia.eu/wolnosc.html
Zagożdżon K., Zagożdżon P., Stan obecny niektórych sztolni kopalni „Wolność” w Kowarach,
[w:] Grodzicki A., Lorenc M.W., Uczniowie Agricoli, materiały z konferencji górniczej w Kowarach z 1999 roku, Jelenia Góra, 2002

Komentowanie jest wyłączone.