Jaskinia Kontaktowa, Kletno

Jaskinia Kontaktowa znajduje się w starym kamieniołomie marmuru, na SE stoku góry Janowiec położonej pomiędzy miejscowościami Stronie Śląskie i Kletno. Utworzona została w marmurze, w strefie kontaktu łupków łyszczykowych  (strop) z  leżącymi pod nimi marmurami.

Jest stosunkowo niewielką, około 180 m jaskinią o charakterze krasowym, jednak pozbawioną szaty naciekowej. Powstała ona dzięki wodom przepływowym odwadniającym powierzchnię stokową i wnikającym na kontakcie skał w głąb soczewki marmuru.  W jaskini występują osady typu zwietrzelinowego i żwiry allochtoniczne.  Jaskinia, po pokonaniu soczewkowego otworu wejściowego (szerokość ok. 2,8 m wysokość 0,6m), zaczyna się korytarzem o długości 9 m i nachyleniu 40° opadającym  ku NE.  Po około 4,5 m korytarz zwęża się do 1,1 m szerokości i 0,3 m wysokości, a następnie rozszerza się i przechodzi w Salę Marmitową.  Jej strop tworzą łupki a spąg marmury, pokryte zwietrzeliną łupków namytą lub opadającą bezpośrednio ze stropu.  W centrum sali  znajduje się kilka niewielkich  marmitów.  Z sali odchodzi kilka ślepych korytarzy kończących się namuliskami. Główny korytarz prowadzi dalej (nachylenie ok. 33°, długość ok.5,3 m, szerokość ok.2 m, a wysokość 04÷2 m) do progu o wysokości ok. 1,5 m , który dzieli Salę Marmurową na dwie części o różnej wysokości. Odchodzą od niej niewielkie korytarze kończące się namuliskami oraz duży Korytarz Kolorado. Główny ciąg kończy się  niewielkim jeziorkiem w zacisku (szerokość 0,5 m  i długość 0,5 m). Patrz plan jaskini.
Na podstawie [pod red. M. Puliny, Jaskinie Sudetów, PTPNoZ, Warszawa 1996], [ Materiał 41 Sympozjum Speleologicznego, Kletno 2007]

Komentowanie jest wyłączone.