Sztolnia nr9, Kletno

Sztolnia ta jest od wielu lat niedostępna. W  2012r  podjęliśmy próbę odnalezienia miejsca, które mogło by posłużyć założeniu okna sztolni i  umożliwić ewentualne próby odkopania, udrożnienia do  niej wejścia. Udało się nam  zlokalizować szczelinę, z której wydobywające się powietrze posiadało znacznie podwyższony poziom radioaktywności. Było to zapewne podyktowane znaczną zawartością radonu. Po poszerzeniu otworu pozostawiliśmy go do dnia następnego, w celu przewietrzenia wyrobiska.  Otwór wejściowy powiększyliśmy na tyle, by móc przez niego dostać się do środka. Po pokonaniu kilku metrów ciasnego przełazu dotarliśmy do niewielkiej, niskiej komory z widocznymi dwoma zawałami sięgającymi stropu. W jednym z nich widoczne były szczątki obudowy drewnianej chodnika. Niestety spodziewany ogrom prac odstręczył nas od próby pokonania zawału. Może za jakiś czas tu powrócimy.

Komentowanie jest wyłączone.