Jaskinia na Ścianie, Rogóżka

Jaskinia (ok 250 m długości) położona jest w Krowiarkach w kamieniołomie marmurów zlokalizowanym powyżej wsi Konradów, u ujścia niewielkiej dolinki prawego dopływu Konradki. Otwór wejściowy (ok 0,6 m wysokości) znajduje się na wysokości 41 m od dna kamieniołomu. Najlepiej dostać się do niego z górnej krawędzi kamieniołomu trawersem ok.25 m w  prawo w dół.

Po pokonaniu korytarzyka wejściowego (ok 3 m)  i właściwego otworu  wchodzimy do Sali Złomisk (25 m długości i 10 m szerokości), której spąg pokryty potężnymi blokami skalnymi opada ostro ku NW na głębokość ok 8 m. Na dole znajduje się labirynt przejść w blokowisku. Poruszając się pod stropem sali, przewężeniem dostajemy się do Sali Wyrostków (długość 34 m, szerokość 10 m, wysokość 12 m). Tam pomiędzy blokami po namulisku schodzimy  na dno sali. W górze sali otwiera się ciasny 4 m wysokości kominek. Pomiędzy Salą Złomisk a Salą Wyrostków występuje labirynt ciasnych korytarzyków stanowiących dolny poziom jaskini.
Dno jaskini pokryte jest piaszczystymi osadami, przy ścianach występują misy martwicowe, a na ścianach i stropie nacieki kalcytowe. Z końcowej części sali poprzez niski otwór dostajemy się do Korytarza Nadziei (szerokości ok. 1 m). Po przebyciu ok 25 m dalszy przebieg korytarza jest  zamknięty namuliskiem, w którym są prowadzone prace poszukiwawcze.
Nacieki jaskiniowe występują tu w dwóch formacjach starszej i młodszej. Nacieki formacji młodszej pokrywają bloki skalne oderwane od stropu i pokrywające dno jaskini jak również miejsca na stropie po oderwanych blokach. Starsza  formacja naciekowa jest bardzo bogata, szczególnie polewy naciekowe o dużej grubości zalegające dno jaskini. Na uwagę zasługują wyjątkowych rozmiarów i kształtów nacieki grzybkowe  występujące w okolicach otworu do Korytarza Nadziei. W jaskini spotkaliśmy bytujące pająki  Meta menardi oraz motyla najprawdopodobniej Rusałka pawik

Na podstawie [pod red. M. Puliny, Jaskinie Sudetów, PTPNoZ, Warszawa 1996].
[ Materiał 41 Sympozjum Speologicznego, Kletno 2007]

 

Komentowanie jest wyłączone.