Sztolnia „Vulkan”- pole Vulkan kopalni „Wolność” – Kowary

Pole Vulkan zamyka obszar kopalni „Wolność” od zachodu, jest ono położone na lewym brzegu rzeki Jedlicy i rozciąga się na wschodnim stoku góry Krowiniec. W powojennej historii kopalni wydobycie prowadzono tutaj na głębokości od 395 m do 575 m, ponieważ płytsze partie złoża były już  wyeksploatowane. Właśnie w obrębie tego pola  natknięto się na najbardziej obfite złoża rudy uranowej.Głównym wyrobiskiem udostępniającym pole Wulkan był szyb „Wulkan” dawniej „Vulkan”, którego wylot znajduje się nieopodal pobliskiego ujęcia wody i jest obecnie przykryty płytą żelbetową. W najbliższym sąsiedztwie szybu częściowo zachowały się budynki maszyny wyciągowej i wentylatorni. Sam szyb o głębokości 188m został wykonany w latach 1923 -1927 i był początkowo szybem wydobywczym. Jednak z czasem zaczął on pełnić funkcje głównie wentylacyjną, a urobek w znacznej części transportowano do szybu „Głównego”.
Kilkadziesiąt metrów na północny-wschód od szybu znajduje się wylot sztolni „Vulkan”, jest to jedyne drożne do dzisiaj wyrobisko w tej części kopalni. Przez pewien okres była to sztolnia odstawcza urobku dla szybu „Wulkan”, w związku z czym przed jej wylotem znajduje się spora hałda urobku. Wylot sztolni znajduje się na wysokości około 590 m.n.p.m, do jej wnętrza łatwo dostać się przez ciasny otwór w murowanej tamie zamykającej wejście. Dalej chodnik posiada pełną obudowę betonową i ma wymiary około 2,2 x 1,1 m. Sztolnia, wydrążona w grubokrystalicznym, silnie zwietrzałym granicie karkonoskim, poza niewielką komorą w centralnej części nie posiada bocznych odnóg i jest drożna na odcinku około 70m.  Sztolnia jest w zasadzie sucha ( jeśli pominąć zalegające na spągu błoto i czasem lokalne kałuże).Dalsza jej część w stronę szybu została niestety całkowicie podłożona drobnym urobkiem.
Na podstawie
http://www.podziemia.eu/wolnosc.html
ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P., Stan obecny niektórych sztolni kopalni „Wolność” w Kowarach,
[w:] Grodzicki A., Lorenc M.W., Uczniowie Agricoli, materiały z konferencji górniczej w Kowarach z 1999 roku, Jelenia Góra, 2002,

 

 

Komentowanie jest wyłączone.