Kamieniołom kwarcu w Rozdrożu Izerskim

Niewielki, nieczynny kamieniołom kwarcu w Rozdrożu Izerskim został założony na tej samej żyle kwarcowej co Kamieniołom na Izerskich Garbach. Żyła ta ma charakter złożony, obok centralnej części wypełnienia kwarcowego występują mniejsze, równoległe do niej. Skały kwarcowe występują tu wsród skwarcowanych łupków łyszczykowych i gnejsów słojowych.
W profilu poprzecznym żyły wyróżnia się następujące skały ( od E ku W):
>) drobnolaminowane łupki kwarcowo-łyszczykowe barwy szarozielonej, przechodzące w szaroróżowe, z wkładkami białego  lub białoróżowego kwarcu,
>) kwarc żylny biały i szaroróżowy, przeświecający, niekiedy z reliktami lamin łyszczykowych lub smugami mikrokrystalicznego serycytu,
>) gnejs drobnowarstewkowy barwy szarożółtej i rdzawej lokalnie o zwiększonej zawartości kwarcu, występującego w grubszych laminach lub w postaci wkładek.
W łomie występują minerały podobne do tych jakie występują w dużym kamieniołomie na Izerskich Garbach, jednak z powodu znacznej sukcesji roślinnej obiektu oraz jego ogólnego zapełźnięcia dużo trudniej tu je znaleźć.

Na postawie (J.Janeczek. K.Kozłowski, J.Żaba Zbieramy minerały i skały. Wydawnictwo Geologiczne Warszawa 1991),
S.Lewowicki Żyły kwarcowe Gór Izerskich i ich Pogórza. Rocz. Pol. Tow. Geolog. 37,  p. 339-371 Kraków

 

 

Komentowanie jest wyłączone.